aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Bitki koruma makineleri ve teknikleri açısından bitki koruma ürünlerinin yüzey sularına karışmasını azaltmaya yönelik stratejiler Dergi Adı I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makinaları Kongresi
Dergi Cilt No
Özet On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanımı başlayan bitki koruma makinelerinin gelişimi günümüze kadar devam ederken, gelişmiş ülkelerde iş kapasitesi, etkinlik ve kimyasallarla uyum en temel konular olmuştur. Ancak 1980’lerden itibaren hem çevre hem insan güvenliği öncelik kazanmaya başlamıştır. Özellikle son yirmi yıldaki bu gelişim sürecinde dünyanın pek çok ülkesinde yasal düzenlemeler ile beraber ilaç uygulamalarının efektifliğini artıracak ve kayıpları azaltarak çevresel riskleri minimuma indirecek makinelerin ve tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Makine üreticileri, bitki koruma endüstrisi ve operatörler ile kamu ve özel kuruluşları kapsayan geniş katılımlı projeler ile hem Avrupa’da hem de Amerika’da bitki koruma ürünlerinin sularda oluşturduğu kirliliğin azaltılması konusunda önemli projeler tamamlanmıştır. Bu projelerde uygulamalar sırasında yüzey sularına noktasal kaynaklı ve difüz kaynaklı bulaşmalar olmak üzere iki temel giriş noktasının olduğu vurgulanmaktadır. Bu bulaşmaların azaltılmasına yönelik olarak da yeni makine tasarımlarının ve mevcutlardaki iyileştirmelerin yanı sıra uygulama tekniklerindeki ilerlemelerin önemi belirtilmektedir. Bu çalışmada; bitki koruma ürünlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan su kirliliğin tanımı ve nedenleri, buna yönelik bazı ülkelerdeki yasal düzenlemeler, yürütülmüş projelerde ortaya konulan bazı önemli sonuçlar ve bitki koruma makinelerinin kullanımı sırasında yüzey sularının kirlenmesine karşı oluşturulabilecek stratejiler geniş bir çerçevede incelenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Arzu AYDAR Aydar A.
Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İbrahim Çilingir Çilingir İ.

Ekler

Dosya Adı