aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Türkiye’de Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Nemata: Tylenchida) İçin Yeni Bir Konukçu Patates. Dergi Adı Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No
Özet Bildiriler Kitabı 102 sf

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
F. Dolunay ERDOĞUŞ Erdoğuş F D.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
HASAN CELAL AKGÜL Akgül H.C.
Prof . Dr. Şerife BAYRAM Bayram Ş.

Ekler

Dosya Adı