aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası 0406-3597
Elektronik ISSN Numarası 1308-8122 Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Ankara, Eskişehir ve Konya illerinde Göçerten hastalığı [Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx & Oliver var. tritici Walker]’nın yaygınlığı ve bazı buğday çeşitlerinin hastalığa reaksiyonları Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 58/3
Özet Bu çalışmada Ankara, Eskişehir ve Konya illerinin buğday ekimi alanlarında Take-all hastalığının yaygınlığı ve bazı buğday çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankara, Eskişehir ve Konya illerinde 2013 ve 2014 yıllarında buğday yetiştirme alanlarında yapılan araştırmalar sonucunda toplam 147 alan gözlemlenmiş ve örneklenmiştir. Morfolojik ve moleküler tanıda ortaya çıkan toplam 12 Gaeumannomyces gramin var. tritici (Ggt) izolatları (Ankara'dan 6 izolat, Konya'dan 5 izolat ve Eskişehir'den bir izolat) çeşitli sayılarda elde edilmiştir. Hastalık prevalansı sırasıyla Ankara, Eskişehir ve Konya için% 1.25,% 17.45 ve% 5.39 olarak belirlenmiştir. Hastalığın enfeksiyon oranı Ankara için% 11.47, Eskişehir için% 2.77 ve Konya için% 10 olarak tespit edildi. Bu izolasyonlar sonucunda, Bipolaris sorokiniana, Fusarium culmorum, Fusarium graminearum, Rhizoctonia spp. Ayrıca buğday kök ve taç çürüklüğü hastalığına neden olan Alternaria alternata da elde edilmiştir. 12 izolatın patojenite testlerinden elde edilen sonuçlara göre, kuzukulağı olarak tespit edilen Ayaş 9 izolatı kullanılarak 20 ekmek ve 5 makarnalık buğday olmak üzere toplam 25 buğday çeşidi ile 70 günlük fideler üzerinde kültivar reaksiyonları yapılmıştır. Sonuç olarak, onbeş kültürün orta derecede dirençli (MR), dört çeşit orta derecede duyarlı (MS), iki çeşit orta derecede (R * MR) ve dört çeşit dayanıklı (R) olduğu belirlenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Orhan BÜYÜK Büyük O.
Dr. Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Burcu Turgay
Fatih Ölmez

Ekler

Dosya Adı