aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Salvia officinalis L. (Lamiaceae) uçucu yağının Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera: Tenebrionidae) ve Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae)’ya karşı davranışsal ve insektisidal aktivitesi Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 58(2):71-78
Özet Salvia türlerinin depolanmış ürün zararlısı böcekler üzerindeki insektisidal ve davranışsal etkileri uzun süreden beri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Salvia officinalis L. (Lamiaceae) bitkisinden elde edilen uçucu yağın iki önemli depolanmış ürün zararlısı olan Tribolium confusum Jacquelin du Val (Col: Tenebrionidae) ve Rhyzopertha dominica (Fabricius) (Col: Bostrichidae)’ya karşı repellent ve kontakt toksisitesini laboratuvar koşullarında test etmektir. Bu amaçla repellent aktivite testlerinde dört konsantrasyon (0.047 µl/cm2 , 0.118 µl/cm2 , 0.236 µl/cm2 ve 0.590 µl/cm2 ) denemeye alınmış ve denemeler cam petrilerde yürütülmüştür. Kontakt aktivite testlerinde ise %10 (v/v) konsantrasyonda hazırlanan uçucu yağ çözeltileri mikroaplikatör yardımı ile 0.1 µl/böcek dozunda uygulanmış ve 24 saat sonunda ölü bireyler kaydedilmiştir. Rhyzopertha dominica’ya karşı en yüksek repellent etki 1/2 saat sonunda 0.118 µl/cm2 konsantrasyonda %53.33 olarak tespit edilmiş, benzer şekilde T. confusum’da 0.118 µl/cm2 konsantrasyonda 1/2 saat sonunda %36.67’lik bir etki belirlenmiştir. Kontakt toksisite çalışmalarında R. dominica için %91.02 ölüm oranı belirlenirken T. confusum için bu etki %33.67 olmuştur. Çalışma sonucunda S. officinalis uçucu yağının R. dominica’nın ergin bireyleri üzerinde önemli bir kontak toksisiteye sahip olduğu belirlenmiş olup ileride yapılacak çalışmalar açısından ümitvar olduğu kanısına varılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Mustafa ALKAN Alkan M.
Dr. Sait ERTÜRK Ertürk S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Şeyda ŞİMŞEK Şimşek Ş.
Melih YILAR Yılar M.

Ekler

Dosya Adı