aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Pestisitlerin Çoklu Kalite Kontrol Analizlerinde Kolon Sıcaklığının Etkisi Dergi Adı International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal üretimde hastalık, zararlı ve yabancı otların etkisinden korunmada bitki sağlığı uygulamaları kullanılmaktadır. Zirai mücadele için kimyasal savaşımda pestisitler uygulanmaktadır. Pestisitlerin spesifikasyon kriterlerine uygunluğunun saptanmasında kalite kontrol önem arz etmektedir. Kimyasal kalite kontrol analizlerinde kromatografik teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yüksek performanslı sıvı kromatografi (HPLC) ile imidacloprid, tebuconazole, kresoxim-methyl, etoxazole, pendimethalin pestisitlerinin aynı anda nitel ve nicel analizine olanak veren çoklu kromatografik tayin yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde, pestisit aktif maddeleri ve ticari formülasyonlar asetonitril’de hazırlanarak HPLC cihazına verilmiştir. Pestisitlerin birlikte tayinlerini içeren geri kazanım çalışmaları Zorbax Eclipse XDB C18 kolonda 3 farklı sıcaklıkta (20, 30, 40 §C) yapılmış ve optimum koşullar belirlenmiştir. Her pestisit için gözlenebilirlik sınırı (LOD) ve tayin sınırı (LOQ) değerleri ile birlikte geri kazanım, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik verileri elde edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Neslihan GÜDÜCÜ Güdücü N.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.
H. Engin GÜDÜCÜ Güdücü H E.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Recai İNAM Recai İ.

Ekler

Dosya Adı