aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2018

Detaylar

Yayın Adı Metal İçeren Bazı Pestisitlerin Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS) ile Analizleri Dergi Adı International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies 2-5 Nisan 2018, İzmir-Çeşme
Dergi Cilt No
Özet Zararlılarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin bu işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için kalite özelliklerinin (kimyasal ve fiziksel) uygun olması istenir. Bunun için bitki koruma ürünlerinde, aktif maddenin kimyasal yapısı ve formulasyon tipi göz önüne alınarak kimyasal ve fiziksel olmak üzere çeşitli kalite kontrol analizleri yapılmaktadır. Analizlerde genellikle CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council) metotları kullanılmaktadır. Bazı pestisit aktif maddeleri herhangi bir enstrümental cihaz kullanılmadan analiz edilmektedir. Bu çalışmada herhangi bir enstrümental cihaz kullanılmadan analizi yapılan pestisitlerin (Mn, Zn, Cu, Fe metallerini içeren maneb, mancozeb, ziram, çinko fosfid, bakırlı preparatlar ve fosetyl-Al aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin) Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre cihazı ile analiz edilebilirliği araştırılmıştır. Maneb, mancozeb, ziram, çinko fosfid, bakırlı preparat ve fosetyl-Al optimize edilen AAS metodu, titrimetrik ve elektroliz yöntemleri ile analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
H. Engin GÜDÜCÜ Güdücü H E.
Faruk DOĞAN Doğan F.
Neslihan GÜDÜCÜ Güdücü N.
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı