aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası 0406-3597
Elektronik ISSN Numarası 1308-8122 Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Orta Anadolu Bölgesi’nde buğdayda Avrupa Sünesi (Eurygaster maura L. Hemiptera: Scutelleridae)’nin neden olduğu ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi. Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 57 (2)
Özet Orta Anadolu Bölgesinde Süne (E. maura)’nin buğdayda meydana getirdiği ürün kayıpları ve mücadelesinde uygulanacak Ekonomik Zarar Eşiğini belirlemek amacıyla doğa koşullarında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda; kışlamış erginlerin meydana getirdiği kurtboğazı zararının görülmediği, akbaşak zararının ise mücadeleye gerek duyulmayacak oranda (0.09) görüldüğü belirlenmiştir. Nimf ve yeni nesil erginleri tanede beslenmesi nedeniyle kalite yönüyle oluşan kayıpların kantite yönüyle oluşan kayıplara göre çok daha düşük zararlı yoğunluklarında meydana geldiği saptanmıştır. Ekonomik zarar eşiğini belirlemek için tanenin zarar görme oranı (emgi oranı) temel alınmış, bu oranın m2’ deki zararlı ve başak sayısı ile başaktaki tane adedine bağlı olarak değiştiği ortaya konmuştur. Orta Anadolu Bölgesinde uzun yıllar ortalama iklim koşullarında m2’ de ortalama 407 adet başak, başaktaki tane sayısının 26 adet ve buğdayın kalitesini bozan kabul edilebilir üst emgi oranın da %3.5 olarak alındığında Ekonomik Zarar Eşiğinin 7 adet m-2 nimf olarak alınmasına, ancak süne mücadelesi zamanına kadar buğdayın verimini etkileyen iklim koşulları değerlendirilerek, gerekirse ekonomik zarar eşiğinde o yıla özgü revize yapılmasının uygun olacağı ortaya konulmuştur.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Mümtaz ÖZKAN Özkan M.
Dr. Numan Ertuğrul BABAROĞLU Babaroğlu E N.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Atilla Gökdoğan Gökdoğan A.
Dr. Mustafa KAN Kan M.
Erhan KOÇAK Koçak E.

Ekler

Dosya Adı