aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası ISSN
Elektronik ISSN Numarası ISSN Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Bartın ve Kastamonu İllerinde Sternorrhyncha (Hemiptera) Türlerinin Konukçu Bitki Tercihlerine Göre Analizi Dergi Adı V. Bitki Koruma Kongresİ
Dergi Cilt No 3-5 Şubat, Antalya
Özet Bartın ve Kastamonu İllerinde Sternorrhyncha (Hemiptera) Türlerinin Konukçu Bitki Tercihlerine Göre Analizi

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr .Işıl ÖZDEMİR Özdemir I.
Dr. M. Selçuk BAŞARAN Başaran M S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Bora KAYDAN Kaydan B.
Selma ÜLGENTÜRK Ülgentürk S.
Rıfat ULUSOY Ulusoy R.
Mecit VURAL Vural M.

Ekler

Dosya Adı