aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Bitki Koruma Makinalarında Hava Akımının Kullanımı Dergi Adı 4. Ulusal Tarım Kongresi, 2017, Afyonkarahisar
Dergi Cilt No
Özet Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok kullanılan tarımsal savaşım yöntemi kimyasal savaş olup bu yöntemde çoğunlukla sıvı haldeki bitki korum ürünleri pülverizatörler ile uygulanmaktadır. Ancak ilaçlama sırasında püskürtülen ilacın tamamı hedef bitki yüzeylerine ulaşamamakta, bir kısmı rüzgarla hedef dışı alanlara taşınmakta veya havada asılı kalmakta, bir kısmı da hedef dışı toprak ve su yüzeylerine düşmektedir. Bunun sonucu olarak insan ve diğer canlıların sağlıkları tehlikeye girmekte ve çevre kirliliği gibi olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır. Bu durum aynı zamanda ilaçlamada biyolojik etkinliğin düşmesi ve ilaç kayıpları nedeniyle ilaçlama masrafını da arttırmaktadır. Yardımcı hava akımlı pestisit uygulamalarında sürüklenmeyi azaltan ve etkinliği artıran bir tekniktir. Yardımcı hava akımlı pülverizatörlerde, memeler tarafından üretilen damlalar hava akımı ile hedef yüzeylere taşınmakta olup damlaya kazandırılan hız ve enerji, klasik pülverizatörlere göre oldukça fazladır. Böylece, damlaların rüzgarla sürüklenme tehlikesi azalmakta, damlaya kazandırılan ek taşıma enerjisiyle damlaların hedef yüzeylerde toplanma etkinliği ve bitkinin iç kısımlarına doğru penetrasyonu artmaktadır. Bu da daha küçük çaplı damlalarla ilaçlama yapılmasına olanak vermektedir. Hava akımının sebep olduğu türbülans damlaların kanopi içerisine penetrasyonu artırırken, aynı zamanda hedefte daha iyi tutunma ve iyi bir kaplama elde edilmektedir. Hava akımı bir perde etkisi oluşturmakta ve böylece daha yüksek ilerleme ve rüzgar hızlarında dahi sürüklenme riskini azaltmaktadır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Arzu AYDAR Aydar A.
Dr. Yasemin SABAHOĞLU Sabahoğlu Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı