aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası 0406-3597
Elektronik ISSN Numarası 1308-8122 Yayın Tarihi 2017

Detaylar

Yayın Adı Ankara ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.)‘nın meydana getirdiği ürün kayıpları ve ekonomik zarar eşiğinin belirlenmesi Dergi Adı BİTKİ KORUMA BÜLTENİ
Dergi Cilt No 57 (3), 251-262
Özet Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)’ nin yüksek besin içeriği, endüstride kullanım alanları ve farklı bölgelere adapte olması geniş ölçekte üretimine ve tüketimine imkân sağlamaktadır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Marmara ve Orta Anadolu bölgelerinde üretilen ayçiçeğinin en önemli sorunlarından biri de yabancı otlardır. Yabancı otlar içerisinde domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.) oldukça rekabetçi bir yabancı ot olması ve bu yabancı otu kontrol edebilecek ruhsatlı tek bir herbisit olduğu için büyük önem arz etmektedir. Ayçiçeğinde sorun olan domuz pıtrağının Ekonomik Zarar Eşiği (EZE)’nin belirlenmesi amacıyla Ankara ilinde 2013-2015 yıllarında tarla denemeleri yürütülmüştür. Üç yıllık ortalamalar dikkate alındığında ayçiçeğinde en uzun bitki boyu 138.33 cm ile yabancı otsuz kontrolden, en kısa bitki boyu ise 104.17 cm ise 16 bitki m-2 olan parsellerden; en geniş tabla çapı 14.4 cm ile yabancı otsuz kontrolden, en dar tabla çapı 10.41 cm 16 bitki m-2 olan parsellerden; 1000 dane ağırlığı en yüksek 85.03 g ile yabancı otsuz kontrolden ve en düşük 62.81 g ile 16 bitki m-2 olan parsellerden elde edilmiştir. Deneme sonucunda elde edilen veriler kullanılarak 2016 ayçiçeği fiyatları ve imazamox (40 g l-1 SL) etkili maddeli herbisit kullanılacağı var sayılarak EZE değerleri hesaplanmıştır. Denemeler sonucunda; 2013 yılında EZE 1.22 bitki m-2 (Y=-7.139x+142.23), 2014 yılında EZE 0.61 bitki m-2 (Y=-8.041x+145.84), 2015 yılında EZE 1.97 bitki m-2 (Y=-9.78x+140.26) bulunmuştur. Ankara ilinde ayçiçeğinde domuz pıtrağının ekonomik mücadelesi için tarladaki yabancı ot yoğunluğu 0.61-1.97 adet m-2’ye ulaşıldığında herbisit ile yabancı ot mücadelesi yapılması gerekmektedir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. M. Selçuk BAŞARAN Başaran M S.
Dr. A. Tansel SERİM Serim A T.
Dr. Ünal ASAV Asav Ü.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı