aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Meyve Ağaçlarında Yeni Zararlı Türlerin Tesbiti: Labidostomis beckeri Weise, 1881 ve Labidostomis rufa (Waltl, 1838) (Coleoptera: Chrysomelidae: Clytrinae) Dergi Adı 5-8 Eylül, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi
Dergi Cilt No
Özet Yaprak böcekleri olarak isimlendirilen Chrysomelidae familyası, Coleoptera takımının en önemli ve tür bakımından en zengin familyalarından biridir. Bitkilerin yaprakları ile beslenerek önemli derecede zarara neden olmaktadırlar. Chrysomelidae familyasında yer alan Labidostomis türleri fitofag olup yapraklar üzerinde beslenirler. Labidostomis türleri 4-12 mm boyunda, pronotumu metalik yeGil, mavi veya bronz-yeGil renklerde olup, elytrası sarı renktedir. Genellikle siyah omuz lekesi taGır. Taksonomik olarak teGhisi zor olan bu türler özellikle genital morfolojisi ile ayrılırlar. ÇalıGmamızda Bartın ve Karaman illeri meyve bahçelerinde zarar oluGturan Labidostomis (Col:Chrysomelidae) türleri belirlenmiGtir. 2015 yılı Mayıs ayında Bartın ili fındık bahçelerinde zarar oluGturduğu belirlenen Labidostomis türü örnekleri toplanmıGtır ve laboratuvardaki teGhis çalıGmaları sonucunda örneklerin Labidostomis beckeri Weise, 1881 olduğu tespit edilmiGtir. 2016 yılı Mart ve Nisan aylarında Karaman ili badem, kiraz ve elma ağaçlarında zarar meydana getiren zararlının ise Labidostomis rufa (Waltl, 1838) olduğu belirlenmiGtir. Labidostomis rufa ?nın bahçelerde oldukça yoğun bulunduğu, çiçek ve taze yapraklarda beslenerek zarara neden olduğu, çiçek dökümüne sebep olarak da meyve oluGumunu etkilediği gözlenmiGtir. Ülkemizde daha önce varlığı bilinen türlerden L. beckeri ?nin fındık ağaçlarında, L. rufa „nın badem, kiraz ve elma ağaçlarında beslendiği ve zarar meydana getirdiği ilk kez bu çalıGma ile belirlenmiGtir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Didem CORAL ŞAHİN Coral-Şahin D.
Dr. Ayşe ÖZDEM Özdem A.
Cenk YÜCEL Yücel C.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Huseyin Ozdikmen Ozdikmen H.
Neslihan BAL BAL N.

Ekler

Dosya Adı