aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Orta Anadolu Bölgesinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. And Curt.) Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanım Olanaklarının Araştırılması Dergi Adı BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ ve MAKİNELERİ KONGRESİ. ANTALYA.
Dergi Cilt No
Özet Hıyar, ülkemiz sebze tarımında önemli bir yere sahiptir ve birçok üreticinin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Özellikle seralarda turfanda olarak yetiştirildiğinde pazarda oldukça yüksek fiyat bulabilmektedir. Hıyar bitkisi hastalık ve zararlılardan en fazla zarar gören sebzelerdendir. Bunlardan hıyar mildiyösü (Pseudoperonospora cubensis) ürün kayıplarına yol açan önemli bir hastalıktır. Bu hastalık bitkinin vegetatif gelişme döneminde yeterli sıcaklık ve nemin olduğu her yerde ortaya çıkmakta ve özellikle rutubetli hava koşullarında önemli ürün kayıplarına neden olmaktadır. Hastalıkla mücadelede, kültürel önlemlerin yeterli olmaması ve kullanılan kimyasalların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle kimyasal mücadele yöntemine alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi gereklidir. Bu alternatif yöntemler içerisinde biyolojik mücadele çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu hastalığa karşı ruhsat almış Bacillus içeren biopreparatlar mevcuttur Çalışmada, Eskişehir, Çankırı ve Bartın illerindeki hıyar seralarında sağlıklı hıyar yapraklarından 189 adet Bacillus sp. izole edilerek, hastalığa karşı etkinlikleri saksı koşullarında araştırılmıştır. Denemelerde kotiledon yaprak dönemindeki genç hıyar fidelerine 10 ml 109 cfu/ml Bacillus sp. süspansiyonu püskürtülmüştür. Havada kurutulduktan sonra fideler 105 spor/ml dozunda 5 ml P. cubensis zoosporangium süspansiyonu püskürtülerek inokule edilmiş ve inokulasyondan 8 gün sonra değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonunda 8 adet Bacillus izolatı hastalığa karşı %95 üzerinde koruma sağlamıştır. Söz konusu izolatlara ait koruma, 24Bac( %96.73), 27Bac( %100) ,70Bac( %95.06), 90Bac( %98.56), 93Bac( %95.69), 113Bac(%95.69), 145Bac( %95.69) ve 166Bac izolatında ise %95.57 düzeyinde olmuştur.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Sirel CANPOLAT CANPOLAT S.
Dr. Aydan ARAZ Araz A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı