aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Türkiye Çim Alanlarında Sorun Oluşturan Şapkalı Mantar Türleri Dergi Adı VI. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, 5-8 Eylül 2016, KONYA
Dergi Cilt No
Özet Şapkalı mantarlar golf sahaları, spor alanları ve parklarda sıra halinde düzenli, toplu veya dağınık şekilde gelişerek bu alanlarda koyu yeşil veya sarı renkli halka şeklinde veya yay şeklinde görüntüler oluşturmaktadırlar. Dünyada bu belirtileri sebebiyle özellikle golf ve spor sahalarında bu mantarlar ile mücadele programları oluşturulmuştur. Bu çalışmada 2015 yılı Ocak ve Haziran aylarında İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Kayseri, Bursa, Aydın, Muğla illerindeki golf sahaları, rekreasyon alanları, stadyumlar, park ve bahçelerde yan yana sıra halinde gelişerek halka veya yay şeklinde görüntüler ve renk değişiklikleri oluşturanların yanı sıra toplu veya dağınık gelişme gösteren şapkalı mantarlar toplanarak DNA sekans analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, toplanan şapkalı mantarların Marasmius oreades, Collybia fissipes, Agaricus subrufescens, Coprinopsis atramentaria, Agrocybe aegerita, Leucoagaricus naucinus, Leucoagaricus leucothites olduğu belirlenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Filiz ÜNAL Ünal F.
Senem TÜLEK Tülek S.
Ali Faik YILDIRIM Yıldırım A. F.
Dr. Sirel CANPOLAT CANPOLAT S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ümit BİNGÖL
İlker KURBETLİ
F. Şeyma GÖKDEMİR
F. Sara DOLAR

Ekler

Dosya Adı