aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı İç Anadolu Bölgesinde Buğdayda Septorya yaprak lekesi hastalığının [Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)]yaygınlığının belirlenmesi ve moleküler tanılanması Dergi Adı Bitki koruma Bülteni
Dergi Cilt No cilt: 56 sayı 3
Özet Zymoseptoria tritici (Desm. Quaedvlieg & Crous)’nin neden olduğu Septorya yaprak lekesi hastalığının yaygınlığı İç Anadolu Bölgesinin önemli buğday ekiliş alanına sahip 4 ilinde (Ankara, Konya, Kırşehir ve Eskişehir) 2013 ve 2014 yıllarında yapılan sürvey çalışmaları ile belirlenmiştir. Hastalık ile enfekteli tarlaların oranı Ankara, Eskişehir, Konya ve Kırşehir illeri için sırasıyla %52.75, %34.61, %31.02 ve %9.11 olarak tespit edilmiştir. Sürvey yapılan alanlardan toplam 65 izolat elde edilmiş ve türe spesifik ITS1 ve JB446 primerleri kullanılarak bunlar içerisinden 64 izolatın Z.tritici olduğu belirlenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. E. Burcu TURGAY Turgay E B.
Orhan BÜYÜK Büyük O.
Ali Faik YILDIRIM Yıldırım A. F.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Fatih Ölmez Ölmez.F

Ekler

Dosya Adı