aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Meloidogyne chitwoodi’nin Türkiye açısından CAPRA ile zararlı risk analizi Dergi Adı Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara
Dergi Cilt No sf. 18
Özet Meloidogyne chitwoodi ilk olarak Amerika’da tespit edilmiş olup günümüzde 4 kıtada birçok farklı ülkede tespit edilmiştir. Etmen geniş konukçu dağılımına sahip olup birçok familyaya (Solanaceae, Umbelliferae, Gramineae, Leguminosae vd.) ait farklı bitki çeşitlerinde (patates, domates, havuç, mısır, buğday, süs bitkileri vd.) zarar yapabilmektedir. Toprak sıcaklığı 5oC olduğunda biyolojisi başlamaktadır. Etmenin yaygınlığı, ülkemizde ilk tespitinden bu yana dört yıl gibi kısa bir sürede 5 farklı bölgede 10 ile ulaşmış durumdadır. Bu illerin ülkemiz patates üretiminin yaklaşık yarısını karşılıyor olması durumun vahametini daha da arttırmaktadır. Bu alanlarda genellikle hububat münavebesi yapılması ve etmenin buğday, arpa gibi ülkemiz açısından önemli kültür bitkilerinde zarar yapıyor olması etmenin önemini daha da arttırmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar sadece patateste tespit edilen M.chitwoodi’nin, çevresel faktörleri göz önüne aldığımızda İç Anadolu (patates, buğday, şeker pancarı vb), Akdeniz (sebze, süs bitkisi vb), Ege Bölgesi (patates, sebze, pamuk, buğday vb), Marmara Bölgesi (mısır, ayçiçeği, buğday vb) ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi (buğday, pamuk, sebze vb)'nde yerleşebileceği ve yoğun olarak zarar yapabileceği düşünülebilir. Ülkemizde kök-ur nematodlarına karşı ruhsatlı nematisitler bulunmakla beraber etmenin önemli derecede zarar oluşturabileceği patates ve hububat gibi ürünlerde ruhsatlı nematisitler bulunmamaktadır. M.chitwoodi’nin zarar seviyesi uygulanan rotasyon, iklimsel şartlar ve toprak yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Etmenin yayılımının engellenebilmesi ve zararının azaltılabilmesi için yapılacak surveylerle etmenle bulaşık alanlar ortaya konmalı, temiz tohumluk kullanılmasına dikkat edilmelidir. M.chitwoodi ile başarılı mücadele için konukçusu olan bitkinin dikilmesinden önce yabancı otsuz nadas ve/veya konukçusu olmayan veya dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi ile yapılacak uzun süreli mücadele stratejisinin uygulanması ve belirli aralıklarla kontrollerin yapılması son derece önemlidir. Etmenin temiz bölgelere bulaşmasını engellemek öncelikli olarak düşünülmeli ve bu amaçla ülkesel mücadele programı oluşturulmalıdır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Emre EVLİCE Evlice E.
Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ Erdoğuş F D.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Profç Dr. İlker KEPENEKÇİ Kepenekçi İ.
Prof . Dr. Şerife BAYRAM Bayram Ş.

Ekler

Dosya Adı