aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Türkiye'de patatesde yapılmış Nematolojik Çalışmalar Dergi Adı Patates Zararlı Organizmalar Sempozyumu, Ankara
Dergi Cilt No Bildiriler Kitabı sf. 51
Özet Temel gıda kaynakları arasında yer alan patates tüm dünyada geniş ekiliş alanlarına sahiptir. Türkiye'de patates bitkisinin, Orta Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde geniş alanlarda ekimi yapılmaktadır. Patateste tohumluk yumru üretimi, bitkisel üretimin temel girdisi olup, tohumun niteliği de bitkisel üretimde verimliliğin ilk şartıdır. Bu nedenle zararlı organizmalardan ari patates tohumluğu üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Bitki paraziti nematod (BPN) türlerinden bazıları patateste önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Avrupa Birliği tarafından patateste zararlı organizmalar yönüyle direktif yayınlanan ve sıkı bir şekilde izlenen beş zararlı organizma bulunmaktadır. Bu organizmalardan ikisi patates kist nematodları (Globodera pallida Stone, G. rostochiensis Wollenweber) dir. Patateste zarar yapan diğer önemli BPN türleri, patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor Thorne), kök-ur nematodları (Meloidogyne spp. Goeldii,1977), soğan sak nematodu (Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev), yalancı sak nematodu (Neotylenchus vigissi (Skarbilovich) Goodey), yalancı kök-ur nematodu [Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen], kök lezyon nematodları (Pratylenchus spp.), kütkök nematodları (Trichodorus spp.) ve iğne nematodları (Longidorus spp.) olarak sıralanabilir. Bu güne kadar Türkiye'de patateste zararlı BPN türleriyle ilgili çalışmaların çoğunluğu Ege, Orta Anadolu ve Marmara Bölgeleri'nde yürütülmüştür. Yapılan çalışmalarda tespit edilen BPN türleri arasında ülkemiz karantina yönetmeliğinde yer alan ve patateste ekonomik anlamda zarar yapan bazı türlerin de bulunması nedeniyle, tohumluk patates yetiştiriciliğinde sertifikalı tohum kullanılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu makalede, yurdumuzda patates konusunda yapılmış nematolojik çalışmalar derlenerek; mevcut sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. F. Dolunay ERDOĞUŞ Erdoğuş F D.
Dr. Emre EVLİCE Evlice E.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Prof Dr. İlker KEPENEKÇİ Kepenekçi İ.
Prof . Dr. Şerife BAYRAM Bayram Ş.

Ekler

Dosya Adı