aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2016

Detaylar

Yayın Adı Soğanlı ve Yumrulu Süs Bitkilerinde Görülen Toprakaltı Zararlıları ve Mücadele Olanakları Dergi Adı VI. Süs Bitkileri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı
Dergi Cilt No 19-22 Nisan 2016 Antalya, s. 96
Özet Ülkemizde yetiştirilmekte olan süs bitkisi türleri içerinde soğanlı ve yumrulu bitkilerin üretim miktarı ve üretim alanları giderek artmaktadır. Soğan ve yumrular ile üretilen çiçeklere örnek olarak lale, zambak, glayöl, sümbül, nergis süsen, frezya gibi bitkiler sayılabilir. Üretim aşamasında süs bitkilerinin toprak üstü aksamlarında olduğu gibi toprak altında bulunan soğanlı ve yumrulu aksamları da çeşitli zararlılara maruz kalmaktadır. Bu zararlılar bitkilerde renk açılması, galeri oluşumu, kuruma ve çürümelere yol açarak bitkilerin görünümlerini bozmakta böylece pazar değerinin düşmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden süs bitkilerinin üretim miktarı ve kalitesi de etkilenebilmektedir. Mücadele edilmediği takdirde ise ekonomik kayıplar meydana gelebilmektedir. Soğanlı çiçeklerde en yaygın görülen zararlılar arasında yaprak bitleri, kırmızı örümcekler, beyazsinekler, çiçek tripsleri, yaprak galeri sinekleri, glayölde çiçek soğanı akarı, nergis soğan sinekleri, soğan sak nematodu gibi türler sayılabilir. Bu çalışmada soğanlı ve yumrulu süs bitkilerin toprak altı aksamlarında en çok görülen zararlılardan glayöl çiçek soğanı akarı, nergis soğan sinekleri, soğan sak nematodu, tel kurtları, danaburnu gibi zararlıların zarar şekilleri ve kültürel, fiziksel ve kimyasal mücadele yöntemleri konularında bilgi verilecektir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Vildan BOZKURT Bozkurt V.
Dr .Münevver KODAN Kodan M.
Dr. Yasemin GÜLER Güler Y.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı