aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2011

Detaylar

Yayın Adı Mazılarda Yaprak Yanıklığına Neden Olan Pestalotiopsis photiniae’ nin Morfolojik ve Moleküler Teşhisi. Dergi Adı Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No Sayfa 390, 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Sirel OZAN Ozan S.
Kemal DEĞİRMENCİ Değirmenci K.
Senem TÜLEK Tülek S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İlker KURBETLİ Kurbetli İ.

Ekler

Dosya Adı