aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Bazı Rosaceae'lerde Kök, Kökboğazı ve Meyve Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri Dergi Adı V. Bitki Koruma Kongresi,
Dergi Cilt No Sayfa: 176,
Özet Kiraz örnekleri 2012 yılı Temmuz ayında Ankara ili Kızılcahamam ilçesindeki kiraz bahçesinden; çilek örnekleri 2013 yılı Mayıs ayında Konya ili Akşehir ve Hüyük ilçelerindeki çilek bahçelerinden; badem örnekleri ise 2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Adıyaman ili Merkez ve Kâhta ilçelerindeki badem bahçelerinden toplanmıştır. Genç bitkilerdeki belirtiler genel bir gelişme geriliği, yaprakların sararması, solması ve ölümle sonuçlanan geriye doğru ölümler şeklinde olmuştur. Bu bitkilerin kökleri incelendiğinde ana kök ve kökboğazında kahverengi nekrozların oluştuğu görülmüştür. Ayrıca, çilek meyvelerinde çürüklükler gözlenmiştir. Kiraz köklerinden Phytophthora cryptogea, badem köklerinden P. megasperma, çilek köklerinden ise P. cactorum izole edilmiştir. Bunlara ek olarak çilek meyvelerinden P. cactorum, P. citricola ve teşhis çalışmaları devam eden bir Phytophthora türü elde edilmiştir. Phytophthora türleri, morfolojik özelliklerine ve ITS bölgelerinin DNA dizilerine dayanılarak teşhis edilmiştir. Türler izole edildikleri konukçularında patojenik bulunmuştur. Kirazdan elde edilen P. cryptogea, bademden elde edilen P. megasperma ile çilek meyvelerinden elde edilen P. cactorum ve P. citricola ülkemiz için yeni kayıttır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Süreyya ÖZBEN Özben S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
İlker KURBETLİ Kurbetli İ.
Ajlan YILMAZ Yılmaz A.

Ekler

Dosya Adı