aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Hıyarda Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis Berk. and Curt.) Hastalığının Biyolojik Mücadelesinde Bacillus spp. İzolatlarının Kullanımı. Bitki Koruma Kongresi Dergi Adı V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No
Özet Ülkemiz sebze üretiminde önemli bir yeri olan hıyar, üretimi sırasında birçok hastalıktan zarar görmektedir. Hıyar mildiyösü (Pseudoperonospora cubensis) bu hastalıkların en önemlilerinden biridir. Hastalıkla kimyasal mücadelede çok sayıda fungusit kullanılmasına karşın; çevreye ve insan sağılığına olumlu etkileri nedeniyle, biyolojik mücadelenin önemi artmıştır. Ülkemizde bu hastalığın biyolojik mücadelesi üzerine daha önceden yapılmış böyle bir çalışma mevcut değildir. Çalışmada, doğa koşullarında Bacillus izolatlarının hıyar mildiyösüne karşı koruma performansları araştırılmıştır. Eskişehir, Çankırı ve Bartın illerindeki hıyar seralarında sağlıklı hıyar yapraklarından 189 adet Bacillus spp. izole edilerek, hastalığa karşı etkinlikleri önce saksı koşullarında araştırılmış ve etkili olduğu tespit edilen sekiz adet izolat Bartın ve Eskişehir illerinde hıyar seralarında hıyar mildiyösüne karşı denenmiştir. 24 Nolu Bacillus izolatı her iki bölgede de yüksek koruma sağlamıştır. Bu izolat Bartın’ da % 47.10 oranında koruma sağlarken, Eskişehir’ de bu koruma % 81.89 olmuştur. Ayrıca hastalığın çok tahripkar olduğu Bartın ilinde yüksek düzeyde koruma sağlayan 93Bac (% 50.41) ve 145Bac (% 45.22) izolatları, Eskişehirde’ de sırasıyla % 67.31 ve % 68.05 etki göstermişlerdir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Ayşe Aşkın AŞKIN A.
Dr. Sirel CANPOLAT CANPOLAT S.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı