aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Ülkemizde Pestisitlerin Kullanımı, Yasal Düzenlemeler ve Kalıntıları Dergi Adı Kalıcı Organik Kirleticiler* ( POPs) Farkındalık Çalıştayı: Seralarda Ve Diğer Çevresel Ortamlarda Pestisit Ve POPs Kalıntıları konulu Çalıştay, 10-12 Mart 2012, Kuşadası/Aydın
Dergi Cilt No
Özet Tarımsal ürünlerin üretimi ve depolanması sırasında onları hastalık ve zararlıların etkilerinden korumak amacıyla bitki koruma ürünleri (pestisitler) kullanılmaktadır. Bitki koruma ürünleri, bilinçsiz kullanım nedeniyle, zararlı, hastalık ve yabancı otlarda dayanıklılığın oluşmasına, ürünlerde kalite ve verimin düşmesine, insanlarda ve hayvanlarda akut veya kronik zehirlenmelere neden olmaktadır. Bu nedenle bitki koruma ürünlerinin tavsiye edildiği ürünlerde tavsiye edildiği şekilde kullanımları önemlidir. Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, piyasaya arz edilmesi, kullanımı ve kontrolleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelik ve düzenlemelerle yapılmaktadır. Pestisitlerin tarımsal ürünlerde kullanımı sonucunda üründe veya hayvansal yemlerde oluşan pestisit ve bozunma ürünlerine pestisit kalıntısı denir ve ppm (mg/kg) olarak ifade edilir. Ülkemizde pestisit kalıntı limitleri, Türk Gıda Kodeksi (TGK) altında yer alan Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri (MRL) Yönetmeliği ile sürekli olarak güncellenerek yayınlanmaktadır. Tarımsal ürünlerin bu limitlere uygunluğu denetlenmektedir. Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde pestisitlerin yasaklanması (kullanımının sonlandırılması), kalıntı limitleri ile ilgili düzenlemeler gibi gelişmeler takip edilmekte, ülkemizde de ilgili değişiklikler yapılarak yayınlanmaktadır. Tarımsal ürünlerin korunmasında kullanımından vazgeçilmeyen pestisitlerin yararlarının yanında tavsiyesi dışında uygulanması sonucunda bitkisel ürünlerde bıraktıkları kalıntıları limitlerin üzerinde çıkmaktadır. Bu durum bazı ihraç edilen ürünlerde tespit edilen kalıntı nedeniyle Avrupa Birliği Hızlı Alarm Sisteminden alınan bildirimlerle de görülmektedir. Bu nedenle Entegre Ürün Yönetimi (IPM)’nin yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada ülkemizde kullanılan pestisitler ve bu pestisitlerle ilgili yasal düzenlemeler, pestisitlerin tarımsal ürünlerdeki kalıntı durumları ortaya konmaya çalışılmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı