aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Patates tohumunda pestisit kullanımı, sorunlar, çözüm önerileri ve kalıntıları Dergi Adı Patates Zararlı Organizmaları Sempozyumu, 04-07 Kasım 2013, Ankara
Dergi Cilt No
Özet Patates insan beslenmesinde ve endüstride çok kullanılan, tarımı yaygın olarak yapılan bir bitkidir. Ülkemizde de patates yetiştiriciliği geniş alanlarda yapılmakta ve 4.795.122 ton üretim ile ekonomik bir önem arz etmektedir. Bu nedenle patates yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla yapılacak zirai mücadele oldukça önemlidir. Bu mücadelenin ilk basamağı temiz tohum ve tohumlukların ilaçlanması ile başlamaktadır. Pek çok hastalık ve zararlı etmenlerin bulaşık yumru, bulaşık toprak ile taşınarak temiz alanlarda kontaminasyona neden olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı patates tohumluklarına yapılacak olan insektisit ve fungisit uygulamaları önem arz etmektedir. Hastalık ve zararlı böceklerin zarar şekline göre patateste pestisit uygulamaları, toprak veya tohumlukların ilaçlanması şeklinde yapılmaktadır. Tohumlukta ilaç uygulama hataları nedeniyle çıkış öncesi veya çıkış sonrası yumrularda çürüme ya da filizlerde yanma gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Emeğin boşa gitmesi, ürün kaybı ve benzeri sorunların yanında toprak kirliği de diğer bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tavsiye dışı kullanılan pestisitlerin yanı sıra çeşitli gübreler, bitki gelişim düzenleyicilerin kullanımı, yayıcı yapıştırıcı, pH düzenleyici vb birçok kimyasal ajan tohumluğun hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu uygulamalar herhangi bir bilimsel araştırma sonucu ile ortaya konmadığı veya zirai mücadele teknik talimatlarında yer almadığı için, fitotoksite kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ulusal tüketimde ve ihracatta sorun yaşanmaması, insan sağlığının riske atılmaması ve zirai mücadele açısından sürdürülebilirliğin devamı kalıntı problemlerinin nedenlerinin belirlenmesi ve bunların önlenmesi ile mümkün olabilmektedir. Ayrıca kabuk soyma, yıkama ve pişirme gibi bazı ürün işlemelerinin de bitkide bulunan pestisit kalıntılarında azalmaya neden olabildiği çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu bilinçle bu derlemede patateslerde ülkemizde ve dünyada mevcut tohum uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile kalıntı durumları ve muhtemel sonuçları ele alınmıştır.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Murat KAHYAOĞLU Kahyaoğlu M.

Ekler

Dosya Adı