aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi

Detaylar

Yayın Adı Çeşme Damla Sakızı Uçucu Bileşenlerinin Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi ile Analizi Dergi Adı II. Ulusal Kromatografi Kongresi Bildirileri, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale (sözlü bildiri), 23-34.
Dergi Cilt No
Özet

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Dr. Pelin AKSU Aksu P.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Yaşar HIŞIL Hışıl Y.
Murat İSFENDİYAROĞLU İsfendiyaroğlu M.

Ekler

Dosya Adı