aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2011

Detaylar

Yayın Adı Batı Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al. Dye)] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar Dergi Adı Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 63 s.
Özet Bu çalışma 2007-2008 yıllarında; Düzce, Sakarya ve Zonguldak illerindeki fındık bahçelerinde ülkemizde varlığı bilinen Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Dye’ın yaygınlığının araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Düzce ilinde 1679, Sakarya ilinde 6452 ve Zonguldak ilinde ise 2092 adet fındık ocağı incelenmiş ve 80 adet şüpheli dal, yaprak ve zuruf örneği alınmıştır. Şüpheli örneklerden YDCA besi yerine izolasyon yapılmış ve sarı, mucoid, 2-3 mm çapında X. a. pv. corylina’ya benzer koloniler saflaştırılmıştır. İzolatlar morfolojik, biyokimyasal ve patojenisite testlerine göre tanılanmıştır. Patojenisite testleri 2009 yılında Samsun’da Palaz çeşidi fındık fidanlarında yapılmıştır. X. a. pv. corylina’nın yaygınlık oranı Düzce ilinde %7.3, Sakarya ilinde %10.4 ve Zonguldak ilinde %10 olarak tespit edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aynur KARAHAN Karahan A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.
Ali Osman KILINÇ Kılınç A O.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Hüseyin Duran Duran H.

Ekler

Dosya Adı