aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2011

Detaylar

Yayın Adı Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Fusarium culmorum [(W.G.S.) Sacc.]’a karşı bazı patojen olmayan Floresan Pseudomonas spp.’nin biyolojik mücadele etkinliklerinin in vitro ve in vivo koşullarda belirlenmesi (Poster) Dergi Adı IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No 28-30 Haziran 2011, Kahramanmaraş, 475 s
Özet Toprak kökenli patojenlerin sebep olduğu kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları buğday yetiştirilen alanlarda önemli verim kaybına neden olabilmektedir. Bu hastalığa sebep olan etmenlerden biri olan, Fusarium culmorum [(W.G. Smith.) Sacc.], Orta Anadolu Bölgesinde yaygın olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada, 2007-2009 yılları arasında, Ankara, Eskişehir, Sakarya illerinden, sağlıklı buğday köklerinden, 105 adet patojen olmayan floresan Pseudomonas spp izolatı elde edilmiştir. In vitro testlerde, Patates Dekstroz Agar (PDA) içeren petrilerde antagonistik bakterilerin F. culmorum’a karşı oluşturdukları engellenme zonu ölçülmüştür. Bu bakteri izolatlarından 6 tanesi güçlü antagonist (engellenme zonu >10 mm), 32 tanesi etkili antagonist (engellenme zonu 5-9 mm arası), 67 tanesi zayıf antagonist (engellenme zonu <5 mm) olarak tespit edilmiştir. Etkili bulunan bakteriyel izolatların arasından seçilen 6 izolat, patojene karşı antagonistik etkinliklerini belirlemek amacıyla in vivo koşullarda test edilmiştir. Antagonist bakteriyel izolatlardan üçü Pseudomonas fluorescens, biri P. putida, ikisi ise Pseudomonas spp olarak tanılanmıştır. In vivo koşullarda, bakteriyel izolatların hiçbiri F. culmorum’a karşı antagonistik etkinlik gösterememiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aynur KARAHAN Karahan A.
Aydan ARAZ Araz A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Ayşe Aşkın Aşkın A.

Ekler

Dosya Adı