aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Giresun ilinde Dutlarda Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer and Lambert) Young et al.’ın varlığının belirlenmesi (Poster) Dergi Adı Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No 3-5 Şubat 2014, Antalya, 222
Özet Pseudomonas syringae pv. mori (Boyer and Lambert) Young et al.’ın sebep olduğu Dut Bakteriyel Yanıklığı hastalığı ülkemizin birçok bölgesinde tespit edilmiştir. 2013 yılı Haziran ayında, ekonomik anlamda beyaz dut (Morus alba L.) yetiştirilen Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinden gönderilen dut yaprak ve sürgün örneklerinde simptomatolojik yönden kontroller yapılmıştır. Bu kontroller sonucu köşeli veya yuvarlak, koyu kahverengi, kenarları sarı hale ile çevrili lekeler yapraklar üzerinde görülmüştür. Sürgünlerde ise suda haşlanmış, uzamış, kahverengimsi siyah lezyonlar belirlenmiştir. Yaprak ve sürgün örneklerinden KB besi yerine izolasyon yapılmış ve 4 gün sonra flüoresan pigment veren koloniler gözlenmiştir. Saflaştırılan kolonilerden yapılan morfolojik ve fizyolojik testler sonucu etmen Pseudomonas syringae olarak tespit edilmiştir. Patojenisite testi bir yıllık dut sürgünleri üzerinde yapılmıştır. Yapraklar, 1x108 cfu/ml konsantrasyonda hazırlanan süspansiyon püskürtülerek inokule edilmiştir. İnokule edilen sürgünlerin üzeri polietilen torba ile kapatılmış ve oda sıcaklığında bekletilmiştir. On beş gün sonra yapraklar üzerindeki belirtilerden bakteri tekrar izole edilmiştir. Sonuç olarak morfolojik, fizyolojik ve patojenisite test sonuçlarına dayanarak Giresun ilinde dut ağaçlarında ortaya çıkan sorun Bakteriyel Dut Yanıklığı hastalığı olarak belirlenmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aynur KARAHAN Karahan A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.
Ali Osman KILINÇ Kılınç A O.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı

Ekler

Dosya Adı