aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar ISSN Numarası
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2014

Detaylar

Yayın Adı Streptomyces scabiei corrig. (ex Thaxter 1891) Lambert and Loria izolatlarının patojenisite test metotlarının karşılaştırılması ve Nec 1 virülenslik geninin PCR ile tespiti Dergi Adı Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri
Dergi Cilt No 3-5 Şubat 2014, Antalya, 188
Özet Afyon, Bolu, Nevşehir ve Niğde illerinden toplanan patates yumrularından izole edilen 29 Streptomyces scabiei corrig. (ex Thaxter 1891) Lambert and Loria izolatının patates mini yumruları ve turp fideleri kullanılarak patojenisite testleri yapılmış, nec 1 virülenslik geni klasik PCR metodu ile tespit edilmiş ve alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Mini yumru testinde yaprak-tomurcuk çeliklerinden üretilen yumrular kullanılmıştır. Turp fideleri testi çimlendirilmiş tohumlar ile gerçekleştirilmiştir. Her iki test için inokulum YME besi yeri ve yulaf unu broth kullanılarak hazırlanmıştır. Nec1 geni ise Nf-Nr primer çifti kullanılarak belirlenmiştir. Bütün patojenik izolatlar aynı zamanda turp fideleri kullanılarak testlenmiş ve sonuçta 27 izolatın thaxtomin olarak isimlendirilen toksinin varlığı nedeni ile fidelerde bodurlaşma ve hücrelerde aşırı çoğalmaya neden olduğu saptanmıştır. Yirmi bir izolatta ise nec1 virülenslik geni tespit edilmiş ve bu izolatlardan 0.72 kb’de bant elde edilmiştir. Test sonuçları değerlendirildiğinde, diğer çalışmalarda olduğu gibi, thaxtomin üretimi, nec 1 virülenslik geni ve Streptomyces izolatlarının patojenisitesi arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S. scabiei izolatlarının patojenisite testlerinde mini yumruların kullanımı ile hızlı ve güvenilir sonuçlar alınabileceği görülmüştür.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aynur KARAHAN Karahan A.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Yakup Zekai Katırcıoğlu Katırcıoğlu Y. Z.

Ekler

Dosya Adı