aaaaa


Genel Bilgiler

Yayın Türü Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler ISSN Numarası ISSN 0406-3597
Elektronik ISSN Numarası Yayın Tarihi 2013

Detaylar

Yayın Adı Karadeniz Bölgesinde Fındık Bakteriyel Yanıklığı [Xanthomonas arboricola pv. corylina (Miller et al.) Vauterin et al.] hastalığının yaygınlığı üzerine araştırmalar Dergi Adı Bitki Koruma Bülteni
Dergi Cilt No 53(3):159-174
Özet Bu çalışma 2007–2010 yıllarında; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerindeki fındık bahçelerinde ülkemizde varlığı bilinen Xanthomonas arboricola pv. corylina?nın yaygınlığının araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Dört yıl süren sürveylerde toplam 463 adet örnek toplanmış ve örneklerden YDCA besi yerine izolasyon yapılmıştır. Sarı, mucoid, 2–3 mm çapında koloniler saflaştırılmış ve 46 izolat morfolojik, biyokimyasal ve patojenisite testlerine göre tanılanmıştır. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde X.a. pv. corylina?nın yaygınlığı sırasıyla %7.3, %10.4, %10, %1.9, %1.2, %9.0 ve %14.9 olarak tespit edilmiştir.

Kurum İçi Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Aynur KARAHAN Karahan A.
Şenol ALTUNDAĞ Altundağ Ş.
Ali Osman KILINÇ Kılınç A O.

Kurum Dışı Yazarlar

Adı Soyadı Kısa Adı
Hüseyin Duran Duran H

Ekler

Dosya Adı
İndir 1441-2618-1-PB.pdf