aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Çeşitlerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Bütçe 30.000
Özet Bu çalışma ile buğday üretim alanlarında görülen Septorya yaprak lekesi hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) patotiplerinin ve bazı çeşitlerin reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamına giren alanlardan diğer Septoria türlerinin belirtilerini de içeren örnekler alınarak laboratuara getirilecektir. Ayrıca hastalığın yaygınlığı da belirlenecektir. Bu nedenle Orta Anadolu Bölgesi’nde buğday yetiştiriciliği yapılan Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde sürveyler yapılacaktır. Alınan enfekteli örneklerden etmenin izolasyonu yapılacak ve morfolojik yöntemlerle teşhisi gerçekleştirilecektir. Ayırıcı set kullanılarak da S. tritici’ nin patotipleri belirlenecektir. Bulunan virulensi en yüksek izolat ile, bölgemizde yaygın olarak ekimi yapılan 20 adet ekmeklik ve 5 adet makarnalık buğday çeşidinin etmene karşı reaksiyonları belirlenecektir. Buğday çeşitlerinin hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi hastalıkla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bölgemizde yaygınlığı giderek artan Septorya yaprak lekesi hastalığına karşı dayanıklı çeşit ıslahı çalışmalarına da büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Lider
faik.yildirim Yardımcı Araştırmacı
aydan.araz Yardımcı Araştırmacı
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Fatih Ölmez Yardımcı Araştırmacı
Zafer Mert Yardımcı Araştırmacı
Aziz Karakaya Yardımcı Araştırmacı
Kadir Akan Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı