aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2001 Bitiş Tarihi 31.12.2004

TÜRKÇE

Proje Adı Bolu ve Düzce illerinin Geometridae (Lepidoptera) faunası üzerine araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 20000
Özet Bolu ve Düzce illerinin Geometridae faunasının araştırılması amacıyla yürütülen bu çalışmada toplam 2254 örnek toplanmıştır. Tespit edilen 197 türden 7’si Türkiye faunası için yenidir. Ayrıca Bolu ilindeki daha önce yapılan çalışmalarla ortaya konulan Geometridae faunasına ait tür sayısı 74’ten, bu çalışma ile 180’e, Düzce ilinde ise 20’den 90’a çıkmıştır. Türler, orijinal referanslar, arazi çalışmaları sırasında kaydedilen faunistik ve ekolojik bilgileri ve literatüre göre Türkiye’de ve Palearktik bölgedeki yayılışları ile birlikte, verilmiştir. Türkiye’deki yayılış haritaları ve türün çalışma alanında toplandığı noktaları gösteren topografik haritalar hazırlanmıştır. Toplama yapılan habitatlar 8 grup altında toplanmış, türlerin habitat tercihleri ve fenolojik özellikleri tartışılmıştır. Her türün örnek sayısı, tespit edildiği lokalite sayısı ve habitat grubu sayısı çıkarılmış ve buna dayanılarak çalışma alanında nadir, lokal, belirli bir habitata bağlı ve geniş yayılış gösteren türler ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı