aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2000 Bitiş Tarihi 31.12.2004

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde kültür bitkilerinde zararlı Tortricidae (Lepidoptera) türlerinin tespiti ve taksonomisi üzerine araştırmalar Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 15000
Özet Orta Anadolu Bölgesinde 2000–2004 yıllarında Afyon, Amasya, Bolu, Burdur, Düzce, Isparta, Kırıkkale, Konya ve Niğde illerinde yürütülen bu çalışmayla toplanan Tortricidae (Lepidoptera) familyasına ait larva ve ergin örnekler ile Bitki Koruma Müzesinde bulunan bölgeden toplanmış Tortricidae familyasına ait örnekler değerlendirilmiş ve toplam 82 tür tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden Ancylis laetana (Fabricius, 1775), Eana incanana (Stephens, 1852), Epinotia fraternana (Haworth, [1811]) ve [Rhyacionia pinivora (Lienig & Zeller, 1846) (Seven et al., 2005)], Türkiye faunası için yeni kayıttır. Yapılan arazi gözlemlerine ve literatür verilerine dayanılarak bunlardan 35 tanesinin halen zararlı olan, mücadelesi yapılan veya kültür bitkileri üzerinde beslenebilen ancak ekonomik zararı olmayan, buna karşılık ekolojik koşullar popülasyonlarının yükselmesi için elverişli olduğunda zararlı olabilecek türler olarak belirlenmiştir. Bu türlerin her birinin larva ve ergin tanımları, kısa biyolojileri, Türkiye’de türün faunistik kaydının bulunduğu iller ve dünyadaki yayılışları verilmiştir. Ayrıca ergin ve genital karakterlerine dayalı anahtar, ergin ve genital fotoğrafları içeren katalog ve meyve ağaçlarının önemli zararlıları durumundaki bazı türlere ilişkin larva anahtarı hazırlanmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı