aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2007 Bitiş Tarihi 31.12.2012

TÜRKÇE

Proje Adı Batı Karadeniz Bölgesi’nin doğal ve tarım alanlarında Geometridae ve Tortricidae (Lepidoptera) Biyoçeşitliliği Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 50000
Özet Tortricidae familyası tarım ve orman alanlarında, yaprakları kıvırarak oluşturdukları evcik içerisinde, meyvede ve genç sürgünlerde beslenerek önemli zararlara neden olan çok sayıda türü içermektedir. Geometridae familyası ise tarım ve orman alanlarında zararlı olan bazı türleri içermesinin yanında tür sayısının fazla oluşu ve habitat seçiciliği nedeniyle ekolojik değişimleri izlemede indikatör olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik açısından habitatların birbirine benzerlik ve farlılıklarının ortaya konulması, değişime uğramış habitatların ekolojik yapısı bozulmamış alanlarla karşılaştırılarak olumsuz faktörlerin etkisinin izlenmesinde veri sağlaması açısından oldukça elverişlidir. Bu çalışmanın hedeflerinden biri Batı Karadeniz Bölgesinde Tortricidae ve Geometridae faunasının ortaya konulması, kültür bitkilerinde zararlı ya da potansiyel zararlı Tortricidae türlerinin doğal yayılış alanlarının tespit edilmesidir. Bir diğer hedef ise Geometridae familyasının tür çeşitliliğinden yararlanarak tarım alanlarını, bölgenin doğal habitat tipleri ile faunal açıdan karşılaştırarak benzerlikleri ortaya koymak ve doğal fauna üzerindeki etkileri konusunda veri elde etmek olmuştur. Çalışma 2008-2012 yıllarında mayıs-eylül ayları arasında ay ışığının olmadığı periyotlarda Bartın, Kastamonu, Karabük illerinde yürütülmüş, tarım alanları da dahil beş farklı habitat tipinde toplam 100 noktadan örnek toplanmıştır. Örneklerin toplanmasında 8w gücünde “black light” flüoresan lamba ile çalışan Robinson tipi ışık tuzağı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Geometridae familyasına ait 3358, Tortricidae familyasına ait 288 olmak üzere toplam 3646 örneğin teşhisleri tamamlanmıştır. Bu örneklerin Geometridae familyasına ait 182, Tortricidae familyasına ait 46 olmak üzere toplam 228 türe ait olduğu belirlenmiştir. Tespit edilen türlerden Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835) (Lepidoptera: Tortricidae) ve Pachycnemia tibiaria (Rambur, 1829) (Lepidoptera: Geometridae) Türkiye faunası için yenidir. Yine bu proje sonucunda Geometridae familyası için Kastamonu ilinde 118, Bartın İlinde 90 ve Karabük ilinde 83 tür bu illerden ilk defa kaydedilmiştir. Tortricidae familyası için ise 44 tür bölgedeki illerde ilk defa tespiti yapılan türler olmuştur. Ayrıca tarım alanlarında zararlı olduğu bilinen 7 Tortricidae türünün yayılış gösterdiği doğal habitatlar belirlenmiştir. Bölgede Geometridae çeşitliliği ile ilgili yapılan değerlendirmede Tarım alanlarına faunal açıdan en yakın habitat tipinin Batı Karadeniz Bölgesinin güney kısımlarında yer alan Pinus Quercus karışık orman ve çalılık alanları olduğu görülmüştür. Ayrıca Tarım alanlarında oluşan koşulların, Geometridae familyasının hem tür hem de birey sayısına birlikte etki ederek düşürdüğü anlaşılmıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı