aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Kayseri İlinde Lepidoptera Takımının Parazitoiti Olan Tachinidae (Diptera) Türlerinin Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 25000
Özet Doğada pek çok zararlı, doğal düşmanlar tarafından baskı altında tutulmaktadır. Sahip oldukları türlerin tamamının parazitoit olması nedeniyle zararlılar üzerinde önemli bir baskı unsuru olan Tachinidae (Diptera) familyası, biyolojik mücadele açısından büyük öneme sahiptir. Bu parazitoitler başta Lepidoptera olmak üzere Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera ve Orthoptera takımına ait bir çok türün popülasyonunu sınırlandırmaktadır. Zararlılar ile mücadelede önemli bir işleve sahip olmalarına rağmen ülkemizde bu familyaya yönelik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Projenin yürütüleceği Kayseri ilinde ise bu familyaya ilişkin yalnızca bir kayıt bulunmamaktadır. Lepidoptera takımı zararlı birçok türü bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemizde tarım alanlarında ekonomik zarara neden olan 72 türü bulunmaktadır. Bunlara ilaveten bazı türler ekolojik faktörlerin ve bilinçsiz tarımsal uygulamaların etkisiyle zaman zaman zararlı duruma geçebilmektedir. Bu nedenle bu grubun büyük bir bölümünün parazitoiti olan Tachinidae türlerinin tespiti önem arz etmektedir. 2013-2016 yılları arasında gerçekleşecek bu projede Kayseri ilinde Lepidoptera türlerinin doğal düşmanı olan Tachinidae bireylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kayseri ilinin kültür ve doğal alanlarından toplanan Lepidoptera takımına ait örnekler laboratuarda kültüre alınacak, elde edilen Tachinidae ve Lepidoptera gruplarına ait örneklere ilişkin teşhis çalışmaları yürütülecektir. Çalışma sonucunda Ülkemiz’de Tachinidae faunasına ait bilinen tür sayısının artacağı, doğal kaynak envanterinin gelişmesine katkı sağlanacağı, konukçu parazitoit ilişkileri ve habitat tercihleri ile ilgili yeni verilere ulaşılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca elde edilen bulgular ile Entegre Zararlı Yönetimi kapsamında Lepidoptera takımına ait türlere karşı yürütülecek olan biyolojik mücadele çalışmalarına temel oluşturulacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı