aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi Veri Tabanının Revizyonu ve Kataloğunun Hazırlanması . Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 25000
Özet Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 1961 yılında kurulmuş, kendi alanında Türkiye’nin en eski entomoloji müzelerinden biridir. Müze koleksiyonunda halen kuruluş yıllarına dayanan oldukça eski örnekler, mevcut projeler ile envantere dahil edilen yeni örnekler, tanımlanan yeni türlerin bulunduğu örnek serileri yani tip örnekleri bulunmaktadır. Müze koleksiyonuna ait veriler, biri 1966, diğeri 1971 yılında olmak üzere iki kez katalog haline getirilerek yayınlanmıştır. Yine 2002-2007 yılları arasında “Türkiye Bitki Koruma Müzesinin Böcek Koleksiyonu Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması” isimli proje ile teşhisli olmayan örneklerin bir bölümünün teşhis edilmesi sağlanmış, müze koleksiyonunda bulunan 1874 türe ait bilgi, oluşturulan veri tabanı programına kaydedilmiştir. Geçen süre içerisinde hem projelerle müzeye yeni örnek girişi olmuş, hem de özellikle Bornova Zirai Mücadele İstasyon Müdürlüğü ve Adana Biyolojik Mücadele İstasyon Müdürlükleri tarafından bağışlanan örnekler ile örnek sayısı artmıştır. Bu durum müze veri tabanının revize edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Yukarıda bahsi geçen projenin devamı niteliğinde olması planlan bu projede, veri tabanında yer almayan örneklere ait bilgilerin programa girişi sağlanacak, taksonların geçerli isimleri güncellenecek ve lokalite bilgileri revize edilecektir. Çalışma sonucunda veri tabanına girilen bilgiler programdan süzülerek katalog halinde yayınlanacaktır. Hazırlanacak kataloğun özellikle Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ve fauna envanterinin ortaya konulmasına ilişkin çalışmalara destek sağlayacağı düşünülmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı