aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2016 Bitiş Tarihi 2.1.2017

TÜRKÇE

Proje Adı Septorya Yaprak Lekesi Etmeni (Zymoseptoria tritici Rob. ex. Desm)’ne Ait Bazı Popülasyonlarda Azole ve Strobilurin grubu Fungisitlere Karşı Direnç Oluşumunun belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA
Bütçe 40.000
Özet Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni (Zymoseptoria tritici), ülkemizde buğday yetiştirilen hemen her bölgede görülen ve uygun şartları bulduğunda ciddi ürün kayıplarına sebep olan bir fungal patojendir. Septorya yaprak lekesi hastalığı etmeni (Zymoseptoria tritici)’ne, karşı ülkemizde yaklaşık 10 yıldır ruhsatlı olan ve yaygın olarak kullanılan fungisit gruplarının başında azole ve strobiluringelmektedir. Fungisitlerde direnç yönetimi, bitki korumanın önemli çalışma konularındandır ve fungisit kullanarak hastalıklarla etkin ve ekonomik mücadele için bir ön koşuldur. Yüksek ölçekli bütçeler ve yıllar süren çalışmalarla geliştirilen fungisitlerin uzun yıllar etkili bir şekilde kullanılması, direnç yönetimi mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işlemesine bağlıdır. Buradaki kritik nokta patojen popülasyonlarındaki dayanıklı bireylerin belirlenmesidir. Bu bilgi direnç yönetimi ile ilgili stratejilerin geliştirilmesindrobulirine kullanılabilmektedir. Hedef bölgelerde oluşan mutasyonların izlenmesi ve bunların fungisit direnci ile ilişkilerinin ortaya konulması dayanıklı bireylerin belirlenmesinde dünyada en sık kullanılan yöntemdir. Ülkemizde Z.tritici patojenine ait popülasyonlarda strobilurin ve azole grubu fungisitlere karşı direnç oluşumuna neden olduğu belirlenen mutasyonların durumunu ortaya koyan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile ülkemizde Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu gibi iki önemli buğday üretim alanından izole edilen Z.triticipopülasyonları ile Akdeniz, Marmara Bölgelerinden BAYER ve BASFfirmaları tarafından elde edilecek örnekler üzerinde strobilurin ve azole direncine neden olduğu ispat edilen mutasyonlar ile direnç durumların belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece bölgelere ait coğrafik direnç haritaları oluturularak bu alanlarda direnç yönetimi stratejilerinin hayata geçirilmesine katkı sunacaktır. Bu amaçla; ilgili popülasyonlarda CYP51 geni sekans analizleri ile taranacak ve azole grubuna karşı direnç oluşumuna neden olan mutasyonlar yönüyle patojen popülasyonu karakterize edilirken, G143A tek nokta mutasyonun varlığı PZR-RFLP tekniği kullanılarak taranacak ve strobilurin grubuna karşı direnç oluşumu karakterize edilecektir. Bununla birlikte izolatların direnç durumları mikrotiter testi ve petride radial büyüme testleri uygulanarak olası dayanıklılığın varlığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Proje Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliğinde ve BASF, BAYER ilaç firmalarının teknik desteğiyle 2016-2019 yılları arasında yürütülecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Lider
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Fatih Ölmez Yardımcı Araştırmacı
Suat Kaymak Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı