aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 22.9.2014 Bitiş Tarihi 22.9.2017

TÜRKÇE

Proje Adı İn Vivo Dihaploid ve Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Mısırda (Zea mays L.) Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum Pass.) Hastalığına Karşı Dayanıklı Katlanmış Hatların Geliştirilmesi Kurumu Agromar Tarım. Ürünleri A.Ş ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 60.000
Özet Proje Özeti: Bu proje ile in vivo dihaploid tekniği kullanılarak elde edilmiş mısır hatlarında, patojenik ve moleküler testler yaparak Kuzey Yaprak Yanıklığı (Exserohilum turcicum Pass.) hastalığına karşı dayanıklı mısır hatları geliştirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla oluşturulmuş proje; (i)Katlanmış (Dihaploid) Hatların Elde Edilmesi ve Agronomik Karekterizasyonu, (ii) Katlanmış Hatların Moleküler Markörlerle Taranarak Kuzey Yaprak Yanıklığına (Exserohilum turcicum) Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi, (iii) Patolojik Testlemeler ve (iv) Test Melezlerinin Yapılması ve Agronomik değerlendirilmesi olmak üzere 4 iş paketinden oluşmaktadır. Üçüncü iş paketinin sorumluğu enstitümüze aittir. Bu iş paketindeki sorumluluğumuz; hastalığa dayanıklı veya tolerant hatların seçimi için firma tarafından toplanarak enstitümüze gönderilen hastalıklı bitki örneklerinden elde edilen izolatlarla sera ve tarla denemelerinin yürütülmesi ile firmanın kuracağı patoloji laboratuvarına teknik bilgi desteği sağlamaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Lider
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı