aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 1.5.2014 Bitiş Tarihi 1.5.2017

TÜRKÇE

Proje Adı Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&M’yale) Mısır Yaprak Yanıklığı Hastalıklarının Patojenik Morfolojik Karakterizasyonu ve Moleküler Tanımlanması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Arastırma Enstitüsü, Ankara
Bütçe 60.000
Özet Ülkemizde mısır üretimin yoğun olarak yapıldığı 4 coğrafik bölgede (Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) yapılacak kapsamlı survey çalışmaları ile toplanacak hastalıklı örneklerden Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass)) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk.&M’yale) mısır yaprak yanıklığı etmenlerinin izole edilmesi, uluslar arası standart ırk ayrım setleri kullanılarak, E. turcicum’un ve B. maydis’in ırklarının belirlenmesi, PCR’a dayalı moleküler teknikler kullanılarak her iki etmene ait izolatların tanımlamaları gerçekleştrilerek etmenlerle ile ilgili bir izolat koleksiyonu oluşturulması amaçlanmaktadır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
burcu.turgay Lider
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Özge Küçük Helcavıoğlu Yardımcı Araştırmacı
Efkan Akçalı Yardımcı Araştırmacı
Behzat Baran Yardımcı Araştırmacı
Şener Kurt Yardımcı Araştırmacı
Berna Tunalı Yardımcı Araştırmacı
Ali Ergül Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı