aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2015 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti (Aphidoidea: Hemiptera) Türleri İle Ara Konukçularının Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 45.000
Özet Kayseri İli Kültür Bitkilerinde Yaprakbiti (Aphidoidea: Hemiptera) Türleri İle Ara Konukçularının Belirlenmesi


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
isil.ozdemir Lider
mustafa.ozdemir Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı