aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2002 Bitiş Tarihi 31.12.2007

TÜRKÇE

Proje Adı Burdur, Isparta ve Eskişehir illerindeki örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde sorun olan Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın fungal ve bakteriyel patojenlerinin belirlenmesi Kurumu ZMMAE
Bütçe
Özet


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı