aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2016 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara İli Beypazarı İlçesi Havuç (Daucus carota L.)Ekim Alanlarında Sıra arası Mesafeye Bağlı Yabancı Ot Kontrolü İçin Kritik Periyodun Belirlenmesi Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 20.000
Özet Kritik periyot çalışmaları, kültür bitkisi ekiminden sonra erken çıkış yapan yabancı otların verim. kaybına önemli ölçüde neden olmaması için çapalama ve herbisit kullanımının gerekli olduğu zamanı doğru şekilde belirlemede büyük önem arz etmektedir. Kritik periyodun belirlenmesiyle önemli ölçüde ürün kayıpları ve lüzumsuz herbisit kullanımı önlenmiş olacaktır. Kritik periyodu belirlenmemiş veya kritik periyoda uyulmayan mücadelelerde gereksiz yere ilaç ve ilaçlama masrafı yapılmakta bu da kaynak israfına neden olmaktadır. Bir başka ifadeyle geç çıkacak yabancı otlarla gereksiz yere savaşım, is gücü ve kimyasal madde israfı ve sonuçta ekonomik kayıplara neden olunacaktır. Gereksiz herbisit kullanımının faydası olmadığı gibi birçok yan etkilerine katlanmak zorunda kalınacaktır. Kritik periyoda uyularak yapılan mücadelede herbisitlerin arzu edilmeyen yan etkileri en aza indirilmiş olacak özellikle çevre kirlenmesi açısından lüzumsuz herbisit kullanımı ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan kritik periyot çalışmaları ekonomik zarar eşiği çalışmalarını tamamlar niteliktedir. Nitekim kritik periyot içerisinde yapılacak ekonomik eşik çalışmaları, yetiştiricilerimize yabancı otlarla mücadelede çok daha mükemmel ışık tutacaktır. Sonuçta gereksiz mücadele uygulamaları ortadan kalkacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
arzu.elibuyuk Lider
pinar.guzel Yardımcı Araştırmacı
unal.asav Yardımcı Araştırmacı
selcuk.basaran Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Prof.Dr. Nihat TURSUN Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı