aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Topraktaki Hümik Asidin Bazı Herbisitler Üzerindeki Adsorpsiyon ve Desorpsiyon Etkisinin Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe
Özet etkisi kullanılarak giderimi araştırılacaktır. Çalışmada adsorpsiyon hız ve verimliliğine; topraktaki herbisit derişimi, sıcaklık ve ortam pH’ı gi Çalışmada zirai mücadele faaliyetlerinde Türkiye’de yoğun olarak kullanılan pestisitlerden Pendimethalin ve Penoxsulam aktif maddeli herbisitlerinin topraklarda meydana getirdiği kirliliğin; toprağın yapısında doğal olarak bulunan hümik asitin adsorpsiyon bi parametrelerin etkileri araştırılacak ve optimum çalışma koşulları saptanacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
celal.yildirim Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı