aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2018

TÜRKÇE

Proje Adı Ankara İli Ayçiçeği Ekim Alanlarındaki Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlığı ve Yoğunluğu ile Önemli Türler Üzerindeki Fungal Patojenlerin Biyolojik Mücadelede Kullanım Olanaklarının Araştırılması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe 32.000 TL
Özet Bu çalışma ile Ankara İli ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan yabancı otların tespiti, yaygınlıkları, önemli türler üzerinde biyolojik mücadeleye esas olabilecek fungal etmenlerin tespiti ve etkinliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ayçiçeği ekim alanlarında sorun olan yabancı otlar ve bunların yaygınlık ve yoğunluklarını belirlemek amacıyla sürvey yapılacaktır. Sürvey çalışmalarıAyçiçeği ekim alanlarında bölgeyi temsil edecek şekilde istikametler belirlenerek yapılacaktır. Sürvey alanlarında ayçiçeği ekim alanının en az %1’ini temsil edecek şekilde tesadüfi örnekleme yapılacaktır.Ayrıca sürvey yapılan alanlardaki yabancı otlar üzerinde bulunan fungal etmenler teşhis edilecek ve biyolojik mücadele çalışmaları için potansiyel gösteren fungal patojenlerin etkinlikleri belirlenecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
unal.asav Lider
istem.turktemel Yardımcı Araştırmacı
selcuk.basaran Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı