aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum Dışı Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Başlangıç Tarihi 3.7.2013 Bitiş Tarihi 3.7.2015

TÜRKÇE

Proje Adı "Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Kök-Ur Nematodları (Meloidogyne spp.)'na Karşı Altaernatif Mücadele Olanaklarının Araştırılması" Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Bütçe
Özet


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
dolunay.erdogus Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Prof Dr. İlker KEPENEKÇİ Lider

Ekler

Dosya Adı