aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2012 Bitiş Tarihi 31.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe
Özet Bu çalışmada, ülkemiz bağlarındaki ilaç uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yardımcı hava akımlı (klasik) bir bahçe pülverizatörü ve hidrolik hareketli fanlarla ilacın atomizasyonunu sağlayan yardımcı hava akımlı (Turbofan başlıklı) bir pülverizatör kullanılacaktır. Turbofan başlıklara sahip pülverizatör toplam dört başlıklı olarak tasarlanarak adaptasyonu ve imalatı gerçekleştirilecektir. Bağda Salkım güvesi’ne karşı her iki pülverizatörle farklı ilaç normlarında sağlanan biyolojik etkinlikler incelenecektir. Biyolojik etkinlik denemelerinde, özellikle farklı hacim uygulamalarının ve buna bağlı olarak damla çapı değişiminin etkisi araştırılacaktır. İlaç uygulamalarından sonra üzümde ve özellikle asma yaprağında oluşan ilaç kalıntılarının pestisit kalıntı limitlerinin üzerinde olup olmadığı pestisit kalıntı analizleri yapılarak belirlenecektir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
arzu.aydar Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı