aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2004 Bitiş Tarihi 31.12.2009

TÜRKÇE

Proje Adı Süne [Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)] Mücadelesinde Kullanılan Bazı İlaçların Orta Anadolu Bölgesinde Süne Yumurta Parazitoitleri [Trissolcus spp. (Hymenoptera: Scelionidae)]’ne Olan Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 20500 TL
Özet


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
numan.babaroglu Lider

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı