aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2006 Bitiş Tarihi 31.12.2009

TÜRKÇE

Proje Adı Buğdayda bazı kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan önemli fungal etmenlere karşı bakteriyel biyolojik mücadele ajanlarının kullanım olanakları Kurumu Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 21.000
Özet Buğday üretiminde başlıca problem olan hastalıklardan biri olan Fusarium culmorum (W.G. Smith) Sacc. kök ve kök boğazı çürüklüğü etmenidir. Kullanılan kimyasalların yan etkileri ve çevresel etkilerden dolayı, hastalıklarla mücadelede biyolojik mücadele çalışmaları giderek önemli ölçüde artış göstermektedir. Bu çalışmada, buğdaylarda önemli bir fungal patojen olan kök ve kök boğazı çürüklüğü patojeni olan F. culmorum 2007-2008 ekim yılında belirlenmiştir. Patojen olmayan floresan Pseudomonas ve Bacillus spp ile F. culmorum’a karşı in vitro ve in vivo koşullarda, 2006-2009 yılları süresince biyolojik mücadele çalışmaları yürütülmüştür. In vitro koşullarda, 13 patojen olmayan floresan Pseudomonas ve 22 Bacillus spp izolatının F. culmorum’a karşı etkili antagonistik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Toplam 149 bakteriyel izolat arasından in vitro testlerinde etkili olduğu belirlenen ve Kınacı-97 çeşidinin kök uzunluğu, yeşil aksam ve fide ağırlığını artırmaları göz önüne alınarak seçilen 19 adet floresan Pseudomonas ve 10 adet Bacillus spp izolatı, in vivo koşullarda F. culmorum’a karşı denenmiştir. In vivo koşullarda denenen tüm bakteriyel izolatların hastalık şiddeti yüksek olmuştur. Hastalık şiddeti floresan Pseudomonas izolatlarında % 75,51±100, Bacillus spp’de % 46,93±91,83 arasında etkili olmuştur. Sonuç olarak, F. culmorum’a karşı in vivo koşullarda etkili bir antagonistik aktivitede bakteriyel izolat bulunamamıştır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aydan.araz Lider
senol.altundag Yardımcı Araştırmacı
aynur.karahan Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Süleyman ALTUNTAŞ Yardımcı Araştırmacı
Ayşe AŞKIN Yardımcı Araştırmacı
Meriç Özakman Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı