aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2013 Bitiş Tarihi 31.12.2015

TÜRKÇE

Proje Adı Orta Anadolu Bölgesinde Arpa Ekiliş Alanlarında Arpa Yaprak Leke Hastalığı Rhynchosporium secalis [Oudem (J.J. Davis)]’in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması Kurumu Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 26.000
Özet Arpalarda yaprak lekesi etmeni olan, “Arpa yaprak yanıklığı” olarak da bilinen Rhynchosporium secalis [(Oudem) J.J.Davis ], arpa yetiştirilen alanlarda, bitkide gelişme ve verimi önemli derecede etkilemektedir. Önemli arpa ekilişine sahip olan Orta Anadolu Bölgesine ait olan Ankara, Eskişehir, Konya ve Çorum illerinde hastalıklı yaprak örnekleri toplanacak ve Ayırıcı set kullanılarak R. secalis’in patotipleri belirlenecektir. Aynı zamanda, bu çalışmada, R. secalis’e karşı fungal biyolojik mücadele ajanı olan Trichoderma harzianum (KUEN 1585)'in etkinliği araştırılacaktır.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
aydan.araz Lider
burcu.turgay Yardımcı Araştırmacı
orhan.buyuk Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı