aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 2.1.2012 Bitiş Tarihi 30.12.2016

TÜRKÇE

Proje Adı Bağlarda Salkım Güvesi [Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller, 1775) Lep.: Tortricidae] Mücadelesinde Düşük Hacim Uygulama Olanakları Üzerine Araştırma Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 18000 TL
Özet Bu çalışmanın amacı Salkım güvesi’ne karşı yeni ve standart tip olmak üzere iki yardımcı hava akımlı pülverizatörün ilaç uygulama etkinliğini belirlemektir. Denemelerde ülkemizde yaygın olarak kullanılan standart tip bir yardımcı hava akımlı pülverizatör ile adaptasyonu ve imalatı ilk kez yapılacak olan Turbofan başlıklı bir pülverizatör kullanılacaktır. Yeni tip pülverizatör çok başlıklı ilaç dağıtma sistemine sahip olacaktır. Dağıtma başlıklarının konumları ve açıları asma bitkisinin kanopisi ile uyum sağlayacak şekilde ayarlanacaktır. Denemeler, hem iz maddesi kullanılarak hem de ilaçla yapılacak ve biyolojik etkinlik belirlenecektir. İlaç kayıpları, ilerleme yönüne dik doğrultuda, sıra üzeri ve asma altlarına yerleştirilen filtre kağıtları yardımıyla belirlenecektir. İz maddesiyle yapılacak denemelerde, ilaç uygulama hacminin, ilerleme hızının ve hava akımı hızının hedefte tutunan iz maddesi kalıntı miktarına, kalıntı dağılım düzgünlüğüne, penetrasyona, kaplama oranına ve kayıplara etkileri araştırılacaktır. İlaçla yapılacak denemelerin sonunda ise her iki pülverizatörle farklı uygulama hacimlerinde sağlanan biyolojik etkinlikler değerlendirilecektir. Ayrıca, asma yaprağı ve üzüm üzerindeki pestisit kalıntısına ilaç uygulama hacminin etkisi araştırılacaktır


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
yasemin.sabahoglu Yardımcı Araştırmacı
ayse.ozdem Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
İbrahim Çilingir Yardımcı Araştırmacı

Ekler

Dosya Adı