aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Sonuçlanan Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 14.8.2005 Bitiş Tarihi 16.11.2008

TÜRKÇE

Proje Adı Bitki Koruma Müzesinin Böcek Faunası Yönüyle Zenginleştirilmesi ve Veri Tabanının Oluşturulması Kurumu Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü
Bütçe 32.000
Özet Bu çalışmada Coleoptera takımından Carabidae, Cerambycidae, Chrysomelidae ve Curculionidae örnekleri, ilgili uzmanları tarafından teşhis edilmiş ve veri tabanına işlenmiştir. Bu familyalara ait müzede teşhisli tür sayısı daha önce 212 iken 454’e çıkmıştır. Ayrıca teşhisli örnek sayısı da artmıştır. Cerambycidae familyasından 6, Carabidae familyasından 5 türün Ülkemiz faunası bakımından yeni kayıt olduğu belirlenmiştir Bu türlere ait fotoğraflama çalışmaları da yapılmıştır. Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera, Diptera ile Hemiptera’nın bir kısmına ait olmak üzere toplam1874 tür veri tabanına işlenmiştir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
mustafa.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
isil.ozdemir Yardımcı Araştırmacı
yasemin.guler Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi
Yasemin Özdemir Koordinatör

Ekler

Dosya Adı