aaaaa


GENEL BİLGİLER

Çeşit Kurum İçi Devam Devam Eden Proje
Proje Türü TAGEM
Başlangıç Tarihi 1.1.2014 Bitiş Tarihi 31.12.2017

TÜRKÇE

Proje Adı Entomopatojen ve Bitki Paraziti Nematod Türlerinin Koleksiyonunun Oluşturulması ve Katoloğunun Hazırlanması Kurumu ZMMAE
Bütçe 23.000 TL
Özet Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Nematoloji laboratuvarı ülkemizin en eski nematoloji laboratuvarlarından biri olup bugüne kadar laboratuvar bünyesindeki araştırmacılar tarafından taksonomi ağırlıklı 10’a yakın yüksek lisans, doktora tezi ve pek çok bakanlık projesi yürütülmüş olup teşhisi yapılan türlerle ilgili olarak çeşitli kongre, sempozyum ve dergilerde 100’e yakın yayın yapılmıştır. Buna karşın bu çalışmalardan elde edilen preparat koleksiyonlarının büyük kısmı zaman içinde elden çıkmış ve bazı türlere ait preparatların yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Buna rağmen Bitki paraziti nematodlarla ilgili olarak Ülkemizin en kapsamlı preparat koleksiyonlarından biri laboratuvarımız bünyesinde bulunmaktadır. Bu preparatların düzenlenerek yeniden kullanıma sunulması son derece önemlidir. Bu çalışma ile pek çok ülkede mevcut olan ve ülkemizde de ilk olacak nematod koleksiyonunun oluşturulmasının ilk adımı atılacaktır. Bu proje ile Enstitümüzde oluşturulması planlanan nematod koleksiyonu ile halihazırda laboratuvarımız bünyesinde bulunan preparatların düzenlenmesi, yenilenmesi laboratuvarımızda bulunmayan ülkemiz açısından önemli olan entomopatojen ve bitki paraziti nematod türlerinin preparatlarının hazırlanarak koleksiyona eklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca söz konusu türlerin fotoğrafları, çizimleri, morfolojik ve morfometrik özellikleri, sinonimleri, görülen varyasyonlar, çalışma kapsamına giren alanlardaki yayılışı, literatürde kayıtlı yayılışı ve habitatlarının yer aldığı veri tabanı ve tip örneklerin fotoğraflarını da içeren müze kataloğu yayına hazır hale getirilecektir. Hazırlanacak kataloğun biyolojik çeşitlilik ve tarımsal fauna envanterinin ortaya çıkarılmasına ve faunistik-taksonomik çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bundan sonraki çalışmalarda elde edilen türlerin teşhisinde araştırmacılara refarans olması hedeflenmektedir.


Kurum İçi Kişiler

Kişi Görevi
emre.evlice Lider
dolunay.erdogus Yardımcı Araştırmacı
gokhan.yatkin Yardımcı Araştırmacı
tuba.katicekengil Yardımcı Araştırmacı

Kurum Dışı Kişiler

Adı Soyadı Görevi

Ekler

Dosya Adı